Materiaalipankki

Tässä on kootusti materiaalia sivustolta käyttöä varten Kysymysrungot Yleinen pohja: kysymysrungot_malli Harjoitus: kysymysrunkoja_harjoitus Työtapaesimerkkejä: Kysymysrungot ja tutkimuksellisuus: Kysymysrungot osana tutkimuksellista työtapaa Kysymysrungot ja kuvat: Kysymysrungot ja kuvat Arviointi… Read more ”Materiaalipankki”

Kysymykset ja TVT

Tieto-ja viestintätekniikkaa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää kysymyslähtöisessä opetuksessa. Mahdollisuuksiin kuuluu esimerkiksi: Tiedonhaku verkosta, kun etsitään vastauksia kysymyksiin. Tämä vaatii aluksi opettajan mallintamaa tiedonhakua, ja harjoittelua. Kirjojen hyödyntämistä… Read more ”Kysymykset ja TVT”